Araş. Gör. ZEYNEP FİDANOL ERBOĞA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. ZEYNEP FİDANOL ERBOĞA

T: (0282) 250

M zfidanol@nku.edu.tr

W zfidanol.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Histoloji ve Embriyoloji
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2010-2012
Tez: Deneysel diyabet oluşturulmuş sıçanların testis dokularında p38 MAPK immünreaktivitesinin incelenmesi (2012)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EBELİK BÖLÜMÜ / EBELİK PR.
Öğrenim Yılları: 2005-2010
Tez:
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Histoloji ve Embriyoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AKTAŞ C., ERBOĞA M., FİDANOL ERBOĞA Z., BOZDEMİR DÖNMEZ Y., TOPÇU B., GÜREL A., Protective effects of Urtica dioica L on experimental testicular ischaemia reperfusion injury in rats, Andrologia, 2016.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
2. ERBOĞA M., KANTER M., AKTAŞ C., BOZDEMİR DÖNMEZ Y., FİDANOL ERBOĞA Z., AKTAŞ E., GÜREL A., Anti Apoptotic and Anti Oxidant Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester on Cadmium Induced Testicular Toxicity in Rats, Biological Trace Element Research, vol. 171, pp. 176-184, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. ÇAŞKURLU T., KANTER M., ERBOĞA M., FİDANOL ERBOĞA Z., özgül m., atis g., Protective Effect of Nigella Sativa on Renal Reperfusion Injury in Rat, Iran J Kidney Dis, vol. 10, pp. 135-143, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. ERBOĞA M., AKTAŞ C., KURT Ö., UYGUR R., ÇAĞLAR V., TURAN B. C., TOPÇU B., FİDANOL ERBOĞA Z., GÜREL A., ÖZEN O. A., Protective effects of thymoquinone on experimental testicular ischaemia reperfusion injury an apoptotic proliferative and biochemical study, Andrologia, vol. 48, pp. 222-230, 2016.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
5. ERBOĞA M., KANTER M., AKTAŞ C., ŞENER Ü., FİDANOL ERBOĞA Z., BOZDEMİR DÖNMEZ Y., GÜREL A., Thymoquinone Ameliorates Cadmium Induced Nephrotoxicity Apoptosis and Oxidative Stress in Rats is Based on its Anti Apoptotic and Anti Oxidant Properties, Biological Trace Element Research, vol. 170, pp. 165-172, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. ERBOĞA M., AKTAŞ C., FİDANOL ERBOĞA Z., BOZDEMİR DÖNMEZ Y., GÜREL A., Quercetin ameliorates methotrexate induced renal damage apoptosis and oxidative stress in rats, Renal Failure, vol. 37, pp. 1492-1497, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
7. AKTAŞ C., KANTER M., UZUN GÖREN D., FİDANOL ERBOĞA Z., Immunohistochemical investigation of caspase 3 in neuronal apoptosis after experimental closed head trauma, Journal of Experimental and Clinical Medicine, vol. 28, pp. 99-102, 2011.
Özgün Makale Index Copernicus, Scopus, Turkiye Citation Index Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERBOĞA M., BOZDEMİR DÖNMEZ Y., ŞENER Ü., FİDANOL ERBOĞA Z., AKTAŞ C., KANTER M., Effect of Urtica Dioica against Doxorubicin Induced Cardiotoxicity in Rats through Suppression of Histological Damage Oxidative Stress and Lipid Peroxidation, European Journal of General Medicine, cilt 13, ss. 139-144, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
2. ERBOĞA M., FİDANOL ERBOĞA Z., BOZDEMİR DÖNMEZ Y., AKTAŞ C., KANTER M., Nigella sativa attenuates bleomycin induced pulmonary fibrosis in rats by inhibition of inflammation fibrosis and inducible nitric oxide synthase, Journal of Experimental and Clinical Medicine, cilt 32, ss. 121-125, 2015.
Özgün Makale
Ulusal Projeler
1. Kafeik asit feniletil ester CAPE in sepsis modelinde mortalite ve akciğer hasarı üzerine iki farklı dozunun karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 12.08.2014-Devam Ediyor.
2. Sıçanlarda Testis Torsiyonu Sonrası Oluşan Iskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Mannitolun Testis Koruyucu Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 11.06.2014-02.08.2016.
3. Deneysel Olarak Oluşturulan Testiküler İskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Urtica dioica nın Koruyucu Etkisinin Apoptotik ve Proliferatif Olarak İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 08.05.2014-24.12.2015.
4. Deneysel Olarak Oluşturulan Testiküler İskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Timokinon un Koruyucu Etkisinin Apoptotik Proliferatif ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 21.05.2013-20.11.2014.
5. Deneysel olarak oluşturulan renal iskemi reperfüzyon sonrası oluşan böbrek hasarına karşı Nigella sativa nın koruyucu etkisinin incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 09.01.2013-01.08.2014.
6. Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Sıçanların Testis Dokularında p38 MAPK İmmünreaktivitesinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 10.08.2011-26.06.2012.
Üyelikler
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Üye, 2015-.
Aldığı Sertifikalar
deney hayvanı kullanma sertifikası, Yer:trakya üniversitesi, 01.03.2011-14.03.2011.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Yer:İzmir , 30.04.2016-03.05.2016.
XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Yer:ankara üniversitesi, 27.05.2014-30.05.2014.